polityka prywatności

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Subskrybentów o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane przez zdrowapelnia.pl (zwaną dalej Serwisem). Polityka Prywatności określa informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawień Subskrybentów w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi informacjami.

Wyrażasz dobrowolną zgodę na wysyłanie wiadomości, na dane kontaktowe, które Serwis uzyskał, dzięki swojej działalności. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. nowości, promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy ebooków, publikacji tradycyjnych (książek), kart pracy, check-list, testów, kursów i ofert specjalnych.
Administratorem danych osobowych Subskrybentów korzystających z Serwisu zdrowapelnia.pl jest 1 consulting z siedzibą we Wrocławiu.

Przetwarzanie danych osobowych Subskrybentów następuje w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm., dalej jako „Ustawa”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie niezbędnym do wykonywania działań serwisu i usług, ich realizacji i rozliczenia w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres, siedziba, adres e-mail, numer telefonu lub inne informacje konieczne do dokonywania płatności za usługi, jak również dane osobowe udostępniane przez Subskrybentów dobrowolnie.

Udostępnienie danych osobowych w związku z działalnością Serwisu jest dobrowolne, jednak należy mieć na względzie, że odmowa udostępnienia określonych danych osobowych może uniemożliwić korzystanie z części lub wszystkich działań Serwisu.

W przypadku zmiany danych osobowych Subskrybentów niezbędnych do świadczenia na ich rzecz działań serwisu i usług są oni zobowiązani do ich zaktualizowania w Serwisie lub poinformowania Usługodawcy o takiej zmianie.
Usługodawca jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych Subskrybentów podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług i działań za pośrednictwem Serwisu, jednak podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystania powierzonych mu danych w celach marketingowych.

Subskrybent ma prawo przeglądać i dokonywać zmian w swoich danych osobowych, a także żądać ich usunięcia w przypadku rozwiązaniu umowy na świadczenie usług, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw Usługodawcy, wynikających z rozwiązanej umowy.

Subskrybent ma również prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zostały one zebrane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również, w sytuacji gdy ich przetwarzanie jest zbędne do zrealizowania celu w jakim zostały one zebrane.

Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia a nawet odstąpienia od umowy w wypadku gdy dane podane przez Subskrybenta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak m.in. imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Subskrybenta są błędne lub nieprawdziwe.

Polityka Cookies

Serwis zdrowapelnia.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Subskrybenta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Subskrybenta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Subskrybenta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Subskrybenci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Subskrybena (po zalogowaniu), dzięki której Subskrybent nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

Postanowienia końcowe

Korzystając ze strony internetowej zdrowapelnia.pl jak i z funkcji Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że zdrowapelnia.pl nigdy nie udostępni danych Użytkowników osobom trzecim.