leczenie depresji

Ponieważ depresja może mieć różny poziom, różny charakter, a co za tym idzie różne źródło, dlatego pakiet leczenia depresji jest skonstruowany tak, aby całościowo zadbać i wyleczyć zarówno symptomy, jak i źródła depresji. Co wchodzi w skład pakietu?

 

LECZENIE  UWARUNKOWAŃ  POKOLENIOWYCH / RODZINNYCH
Niektóre traumy dostajemy w spadku rodzinnym (ten „spadek” może dotyczyć zarówno treści dziedziczonych genetycznie, jak i uwarunkowanych wychowaniem). Dlatego w pracy z osobą depresyjną diagnozujemy treści jej pokoleniowych tematów wewnętrznych i skutecznie je leczymy. Choć tematy mogą być różne, to zazwyczaj pojawiają się w tym zestawie treści związane z niską samooceną, brakiem wiary w siebie, obniżonym poczuciem własnej wartości, czy czarnowidztwem.

Bywa również tak, że ktoś w dzieciństwie zmodelował nastrój depresyjny obserwując swoich bliskich (np. depresyjna matka) i w późniejszych latach specyficzny zestaw zachowań odtwarza, choć ma poczucie, że nie do końca są jego… Takimi zachowaniami depresyjnymi skopiowanymi od bliskich osób też w tym pakiecie się zajmujemy.

 

LECZENIE  LĘKÓW
Psychologia definiuje różnice między lękiem a strachem (strach jest reakcją na konkretne, realne zagrożenie, a lęk na wyimaginowany, wyobrażeniowy bodziec). Jednak w reakcji emocjonalnej i fizjologicznej lęk od strachu nie różnią się niczym. Dlatego Life Flow Therapy przyjmuje, że lęk jest pewnego rodzaju „przykrywką”. Działa to tak, że jeśli ciało reaguje na poziomie fizjologicznym, to umysł, na głębszym poziomie, musiał uznać swój „wyobrażeniowy bodziec” za tak samo realny, jak wówczas, gdy musiałby zareagować strachem. To z kolei oznacza, że człowiek nosi w sobie temat, który kształtuje mu pewien zestaw przekonań tak realnych, że dla danego człowieka one są prawdziwe (np. umrę straszną śmiercią, zachoruję na coś obrzydliwego, będą się ze mnie śmiać etc.). Lęk jest tylko reakcją na ten wewnętrzny temat (niejako go przykrywa). Dlatego w pracy z lękiem zajmujemy się diagnozą tematów bazowych dla lęku i ich uzdrowieniem.

 

LECZENIE  WEWNĘTRZNYCH  TEMATÓW / PROGRAMÓW  I  WZORCÓW  ROZWOJOWYCH
Niektóre: „nie dam rady”, „nic dobrego mnie w życiu nie spotka”, „jestem słaby”, „jestem zła”, „nikt mnie nigdy nie pokocha”, „złe rzeczy dzieją się przeze mnie”, „moje ciało jest wstrętne”, „życie nie ma sensu”, „jestem biedny”, „nic dobrego mi się nie należy” etc. są wynikiem historii rozwojowej danego Człowieka. Człowiek nabył te przekonania w procesie wychowania i na skutek różnych sytuacji życiowych. Life Flow Therapy dysponuje instrumentarium, dzięki któremu można skutecznie wyleczyć zapis indywidualnych tematów rozwojowych.

 

INTEGRACJA  SIEBIE (na podstawowym poziomie)
Odczuwasz ciągłą melancholię i taką smutną tęsknotę za czymś? Tak jakbyś był niepełny bez tego czegoś, czego nie możesz dostać / zdobyć / dosięgnąć? W Twoim życiu zawsze czegoś brakuje? Może masz wręcz czasem fizyczne odczucie, że jesteś niepełny? Jeśli tak, to proces integracji siebie pomoże Ci znaleźć równowagę. Po jego przeprowadzeniu poczujesz, że wszystkie Twoje „kawałki” wracają na swoje miejsce i dopełniasz się / stajesz spójną całością. Twoje bycie sobą / bycie szczęśliwym zaczyna zależeć od Ciebie, a nie od tego zewnętrznego czegoś, co to tak trudno jest zdobyć…

 

LECZENIE  DOZNAŃ  ZASTĘPCZYCH
Bywa, że ludzie otaczają się „energią depresji”, gdyż jest im ona – jak powietrze – potrzebna do przeżycia. Wynika to z traum przeżytych bardzo wcześnie (często w okresie prenatalnym) i skutkuje poszukiwaniem sytuacji, doznań, ludzi itp. w kontakcie z którymi człowiek będzie wchodził w stany depresyjne (np. atrakcyjny partner życiowy to ten, który mówi mi, jaka jestem słaba, beznadziejna i do niczego… lub wokół mnie jest mnóstwo ludzi cierpiących na depresję i to na mnie wpływa in minus). W ramach pakietu leczenia depresji diagnozujemy, czy otaczasz się takimi doznaniami zastępczymi. Jeśli tak, to leczymy traumy bazowe – powodujące, że Twój umysł takich doznań szuka – jednocześnie lecząc Twoją tendencję do kreowania / przyciągania sytuacji życiowych wtłaczających Cię w depresyjną energię.

 

LECZENIE  OBSESYJNYCH  MYŚLI
Powodem ruminacji (obsesyjnych myśli) także są głęboko zakorzenione traumy. W procesie leczenia diagnozujemy początkową traumę, leczymy ją i w skutek tego procesu obsesyjne myśli znikają.

 

LECZENIE  „ZASYSAJĄCEGO  SMUTKU”
Niektórzy cierpiący na depresję odczuwają, że smutek ich wciąga, zasysa do środka. Jest tak głęboki, że zahacza o ich najgłębszą esencję tak, że już nie pozostaje nic innego… Dla tych osób rozwiązaniem jest procedura Life Flow, która całkowicie pozbywa się tego uczucia zasysania lecząc przy okazji traumy i tematy bazowe Pacjenta.

 

STAN  SZCZYTOWY WEWNĘTRZNE  DOBRO
Po zaimplementowaniu tego stanu minimalizuje się tendencja do samobiczowania i autoagresji. Wcześniej człowiek może być  dla siebie okrutny, zły. Może w agresywny lub złośliwy sposób wyrzucać sobie różne rzeczy, jednocześnie krzywdząc samego siebie. Po zaimplementowaniu stanu wewnętrznego dobra, tendencja do takich zachowań maleje lub znika zupełnie.
Stan wewnętrznego dobra minimalizuje również tendencję do wyrządzania zła innym. Dlatego, kiedy człowiek odzyskuje dostęp do swojego wewnętrznego dobra, to jednocześnie zmniejszają się objawy związane np. z chęcią skrzywdzenia kogoś,

 

STAN  SZCZYTOWY:  OTWARTE  SERCE
Stan ten leczy anhedonię (niemożność odczuwania przyjemności) oraz poczucie spłaszczonych emocji (odczucie, że wszystko jest monotonne, nijakie i na poziomie poniżej przeciętnej). Zaimplementowanie tego stanu zasobnego jest szczególnie istotne u osób, którym na niczym nie zależy (nie są do niczego zmotywowani / wszystko im jedno). Dzięki implementacji stanu otwartego serca poczujesz, że masz kontakt z emocjami. Łatwiej Ci będzie czuć pozytywy i pozytywne odczucia. Skończy się odczucie, że smutek Cię zalewa, a w zamian pojawi się więcej miejsca na miłość, radość, wdzięczność i refleksję.

 

STAN  WDZIĘCZNOŚCI
Stan wdzięczności w leczeniu depresji jest istotny, gdyż jego zaimplementowanie pozwala utrzymać pozytywną postawę życiową. Dzięki niemu zaczynasz się skupiać na tym, co już masz i co osiągnąłeś. Jesteś za to wdzięczny i umiesz to docenić. Zaczynasz dookoła siebie widzieć pozytywy.

 

STAN  SZCZYTOWY:  DYSK  LUDZKOŚCI (nie jest opisany na tej stronie)
Jego implementacja jest ważna szczególnie wówczas, gdy Pacjent odczuwa ból i cierpienie innych ludzi (żyjących współcześnie lub w czasach historycznych) lub zwierząt. Czuje lęki egzystencjalne i cierpienie całej ludzkości, co potęguje jego depresję. Zaimplementowanie stanu „dysku ludzkości” leczy zupełnie te tendencje i pozwala się Pacjentowi skupić na swoim życiu.

 

STAN  SZCZYTOWY:  WEWNĘTRZNA  WOLNOŚĆ
Odzyskanie dostępu do tego stanu jest szczególnie istotne dla Pacjentów, którzy słyszą głosy. Zazwyczaj ludzie mówią o głosach, które się np. z nich śmieją, każą im zrobić złe rzeczy, potęgują ich niską samoocenę, są obrazoburcze lub niemoralne, zawstydzają itp. Stan wewnętrznej wolności wiąże się z tym, że człowiek – na bardzo głębokim, komórkowym poziomie – rozpoznaje, co jest jego, a co jest obce. Ponieważ głosy są obce, więc po odzyskaniu dostępu do stanu wewnętrznej wolności, automatycznie nie mają dostępu do Pacjenta.

 

STAN   SZCZYTOWY:  WEWNĘTRZNY  SPOKÓJ
Dzięki odzyskaniu dostępu do tego stanu, człowiek zaczyna bardziej adekwatnie reagować na sytuacje, w których się znajduje. Dzięki temu ocena i odczucia związane z daną sytuacją stają się bardziej na miejscu (znikają przekłamania typu: „skoro nie dzwoni od godziny,, to znaczy, że zupełnie o mnie zapomniał i pewnie świetnie bawi się z inną kobietą, bo ze mną tak bawić się nie da…”). Także aktywacja daną sytuacją jest adekwatna, przez co np. „smutek jest mniej smutny”, a złość obrazuje dane tu i teraz zamiast całej historii życia…