czysta świadomość

Czysta świadomość jest jednym z bardzo zaawansowanych stanów zasobnych. W olbrzymim stopniu i w ogromnym zakresie poszerza on poczucie wewnętrznej wolności, uwalniając Cię od blokad i skrępowań, które tkwiły na bardzo głębokim (psychicznie i biologicznie) poziomie.

 

Z praktyki wiem, że nie każdy jest gotowy na stan czystej świadomości… Osobiście, z dużą odpowiedzialnością rekomenduję go wszystkim, którzy pracują lecząc innych i są narażeni na przejęcie obciążeń swoich pacjentów (psychologowie, terapeuci, bioenergoterapeuci, uzdrowiciele itp.). Rekomenduję go również wszystkim ludziom, których świadomość się już obudziła na tyle, by wiedzieć i czuć, że taka głęboka, wewnętrzna wolność jest częścią ich drogi.

 

Dlaczego twierdzę, że stan czystej świadomości daje jeszcze większą wewnętrzną wolność? Ponieważ eliminuje te ograniczenia, które jeszcze blokowały nam wewnętrzne odczucie siebie, a zamiast tego kierowały na działania nawykowe, powinnościowe, kompulsywne, czy wynikające z uzależnienia. Jednym z obszarów, od których uwalnia stan czystej świadomości jest biologiczny (dziedziczony i najgłębszy) zapis tendencji do czynienia „zła”. Człowiek staje się wolny od chęci niszczenia, krzywdzenia (innych, a także samego siebie).

 

Dodatkowo stan czystej świadomości usuwa tendencje do patologicznych działań na tle grupy (spiski, knowania, nastawianie jednych przeciwko drugim, sabotaż, podsycanie konfliktów, manipulowanie informacjami tak, by w grupie dochodziło do rozłamów itp.). Kiedy stajesz się wolny od tego typu tendencji nie interesują Cię gierki międzyludzkie (w pracy, w domu, w szkole, czy w żadnej innej grupie). Przestajesz też być atrakcyjnym celem dla tych, którzy takowe gierki wciąż uprawiają, więc możesz się skoncentrować na efektywnym działaniu – jesteś w relacjach z zespołem ii jednocześnie jesteś poza wszelkim „psuciem”, czy „mieszaniem” w grupie.

 

Mając dostęp do stanu czystej świadomości pozbywasz się wszelkich atawizmów męsko-damskich i stereotypowego myślenia o płci przeciwnej. Dzięki temu jesteś bardziej otwarty na energię charakterystyczną dla Twojej płci i na tworzenie zdrowszego związku (wolnego od stereotypowych uwarunkowań).

 

Stan czystej świadomości zmniejsza także tendencję do wszelkiego rodzaju uzależnień (nie usuwa uzależnienia zupełnie, ale o wiele bardziej przyspiesza proces wyjścia z nałogu).

 

Ten stan zasobny uwalnia Cię także od negatywnego myślenia i chronicznego narzekania. Likwiduje wewnętrzne (występujące czasem skokowo) poczucie, że „wszystko jest bez sensu i nie warto się starać, bo i tak nic z tego nie będzie”. Eliminuje również rozdrażnienie, złość i gniew (takie „bez powodu”).

 

Czysta świadomość likwiduje również chorobliwe lgnięcie do czegoś lub kogoś. Pozbywasz się zatem wszystkich psychicznych protez typu: jak coś (kogoś) będę mieć, to będzie bezpieczniej / pewniej / lepiej / bardziej wartościowo / moje życie będzie miało jakiś sens itp. Mając dostęp do stanu czystej świadomości widzisz, że te protezy były fikcją i rozumiesz, że zupełnie ich nie potrzebujesz – możesz przekierować swoją energię na te obszary w Twoim życiu, które są zdrowe.

 

Stan czystej świadomości uwalnia Cię także od apatii i psychotycznego uśpienia, które są poza Twoją kontrolą i nie reagują na Twoją wolę i decyzje.

 

W stanie czystej świadomości zaczynasz też rozpoznawać wszelkie kulturowe programowanie, któremu ulegałeś do tej pory – nie tylko się od niego uwalniasz, ale też potrafisz dostrzec kolejne działania mające miejsce w Twoim środowisku, których celem jest zaprogramować Cię na określony sposób reakcji. Nawet w niesprzyjającym otoczeniu umiesz znaleźć wewnętrzną harmonię – łatwo Ci przychodzi zdecydować, co jest istotne i chcesz to utrzymać, a z czym warto się pożegnać.

 

Wolny od tych wszystkich wewnętrznych ograniczeń, zaczynasz widzieć klarowniej sytuacje, w jakich się znajdujesz. Ten stan w dużym stopniu zwiększa Twoją świadomość, a także ułatwia samodzielne myślenie – łączenie faktów i konceptów.

 

Kiedy uwalniasz się od przywiązań i patologicznej tendencji do status quo (usuwasz również lęki i paranoje), to stajesz się bardziej świadomy tego, „co jest Twoje”. Gdzie są Twoje granice. Co jest dla Ciebie ważne. Który komunikat pochodzi z Twojego zdrowego wnętrza, a który był kulturowo zaprogramowany i należał do świadomości grupowej.

 

Dzięki szerszej świadomości, zwiększa się również Twoja percepcja. Docierają do Ciebie sygnały i koncepty, na które do tej pory byłeś ślepy i głuchy. Odzyskujesz energię i możesz ją skoncentrować na tym, co jest naprawdę dla Ciebie ważne i rzeczywiście z Tobą spójne nawet na bardzo głębokim poziomie.

 

Stan czystej świadomości doprowadza do szeregu, czasem bardzo głębokich, ale zawsze zdrowych i wartościowych zmian, w ludzkim życiu.

 

 

UWAGA:

Koniecznym wymaganiem dla stanu czystej świadomości są stany: