całkowita wolność

Pakiet całkowitej wolności jest dla tych, którzy są gotowi na dużą jakościową zmianę w swoim życiu. Składa się on ze stanów szczytowych, które połączone razem, dają Ci zasoby do tego, by jakościowo odmienić na lepsze i swoje wnętrze i swoje zewnętrze…

 

WEWNĘTRZNA  WOLNOŚĆ:
Uwalnia Cię od toksycznych związań energetycznych, jakie mogłeś odczuwać w kontaktach z innymi ludźmi. Dzięki temu możesz uleczyć swoje relacje z innymi. Możesz je też zmienić / przedefiniować.
Wewnętrzna wolność daje Ci także więcej przestrzeni na zmianę, gdyż uwalnia Cię od oporu związanego z blokiem plemiennym – łatwiej Ci wybrać swoją ścieżkę zamiast podążać za tym, co wymagane i pożądane przez innych.

 

WEWNĘTRZNY, GŁĘBOKI  SPOKÓJ
Daje Ci więcej dystansu – zmniejsza się Twoja reaktywność, więc możesz adekwatnie reagować na sytuacje, które są Twoim udziałem. Pozwala Ci znaleźć balans i spokój nawet w trudnych sytuacjach. Dzięki temu zaczynasz dostrzegać i wybierać to, co jest dla Ciebie dobre, a nie to, do czego popchnęłaby Cię sytuacja.

 

EMPATIA
Łatwiej Ci zauważyć, które z Twoich działań mogą przynieść krzywdę Tobie lub innym. Chętniej kierujesz się w stronę tego, co niesie dobro, aniżeli tego, co służy krzywdzie.
Otwierasz się na emocje i łatwiej odczuwasz pozytywne uczucia. Czujesz je głębiej (szczególnie radość, czy miłość).

 

ZARZĄDZAJĄCE  JA
Umożliwia Ci zdefiniowanie siebie – jednolitego i spójnego oraz bez obciążeń. Łatwiej Ci będzie być wiernym sobie, bo będziesz wiedzieć dokładnie, kim jesteś. Możesz dzięki temu zachowywać się spójnie w różnych sytuacjach i w różnym towarzystwie (z łatwością będziesz patrzył w lustro wiedząc, że zrobiłbyś / powiedział to jeszcze raz i tak samo, jak za pierwszym razem, byłoby to zgodne z tym kim jesteś i co czujesz).
Dzięki zarządzającemu JA uwalniasz się także od szeregu lęków egzystencjalnych.

 

CZYSTA  ŚWIADOMOŚĆ
Uwalniasz się od głębokich tendencji do krzywdzenia innych i siebie.
Jesteś wolny od gierek międzyludzkich (uprawianych szczególnie w dynamice grupowej: w pracy, w zespole, w rodzinie itp.).
Zyskujesz wolność od atawizmów męsko-damskich i stereotypowego myślenia na temat płci.
Uwalniasz się od uzależnień i chorobliwych przywiązań (do czegoś, lub kogoś).
Jesteś świadomy kulturowych programowań, jakim ulegałeś i możesz się od nich uwolnić.
łatwiej Ci rozpoznać, co jest Twoje, a co należy do świadomości grupowej.

 

Cały ten pakiet stanów zasobnych powoduje, że wiesz kim jesteś. Jesteś sobie wierny i wolny od zewnętrznych nacisków (mniej lub bardziej subtelnych).